10 قایق تفریحی با قیمت زیر 1 میلیون دلار

شركت دریایی ملیتاس (Melitas) تصمیم گرفته كه قایق آدمیرال 107 فوتی (Admiral) خویش را فقط به قیمت 612 هزار دلار به فروش برساند. همین قایق اساسی سرعت 9 گره دریایی حركت كرده و می تواند به حداكثر سرعت 10 گره دریایی برسد كه سبب شده این قایق وسیلهی قابل قبولی برای سفرهای راحت و طولانی باشد. البته بخش اعظم این كار انجام شده و بالبوآ صرفا منتظر كسی میباشد كه از راه رسد و این فرایند را تكمیل كند. اما خودش خیلی دوست نداشت که سوار قایق شود، چون منتظر بود تا تمامی نجات پیدا کنند. همین سفرها اینطور وجود ندارد که هروقت عزم کنی انجام شود، نوع شدنش فرآیند مختلفی دارد، اولیه از تمامی می بایست کسی را بیابی که قصد رفتن در مسیر موردنظر تو را داشته باشد، بعد از آن از تماس باید اهمیت نیز آشنا شوید که طبق معمول از طرز ایمیل و اسکایپ همین آشنایی شکل میگیرد. پنج سال رفتم و آمدم و کتابی درباره دریانوردی بادبانی در جنوب ایران نوشتم.بعد فکر کردم حیف است این سنت فراموش شود و بایستی کاری کرد. لطفا نظرات و پرسشهای خویش را درباره همین نوشته کلیدی ما و دیگر مخاطبان ستاره به اشتراک بگذارید. دیدم اهمیت سفرهای اقیانوسی هم خودم به خیالات کودکی میدان میدهم و هم کارم ممکن می باشد دقت ایرانیان را جلب نماید و به فکر حفظ این قایق بادی تک نفره سنت بیفتند. بر آن شدم تا به جنوب بروم و ببینم اثرها و بقایا و خاطراتی از دوره قدیمی دریانوردی جمهوری اسلامی ایران باقی هست یا این که نه. پس از واضح نمودن دکمه و عبور جریان برق، آرمیچر شروع به حرکت می‌کند و اساسی چرخش شفت موتور، پروانه نیز آغاز به حرکت می کند و به این ترتیب پس از قرار دادن آن بر روی تراز آب قایق شروع به حرکت میکند. مسیر کوتاه کمبود و قرار بود حدود چهل روز همسفر باشیم، مالک قایق مضاعف بینظم بود و به این خاطر مهیا کردن قایق در بندرگاه یک ماه طول کشید، به این خاطر دیگر به او اعتماد نکردم و مسافرت منتفی شد.

مطالب جذاب پیشنهادی
نقش بازی در رشد و آموزش کودکان از بهبود خلاقیت تا سلامت جسمانی و ..