کانادا پس از عقد قرارداد COVID-19 با 2 بازیکن ، فعالیت های خود را در اردوی نوجوانان جهان به حالت تعلیق درآورد

هاکی کانادا روز سه شنبه اعلام کرد که دو بازیکن در اردوی انتخابی نوجوانان ملی آزمایش COVID-19 مثبت دارند.

این سازمان در یک خبررسانی گفت که بازیکنانی که نامی از آنها برده نشده در هتل این تیم در Red Deer ، Alta در قرنطینه هستند.

هاکی کانادا گفت که تمام فعالیت های اردو را برای روز متوقف می کند ، از جمله یک بازی intrasquad برنامه ریزی شده.

بازیکنان و پرسنل تیم قبل از شروع فعالیت های اردوگاه باید آزمایش COVID-19 را انجام دهند.

هاکی کانادا گفت که مقامات بهداشتی استانی و محلی از آزمایش های مثبت مطلع شده اند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>