کاستیک سودا یا سود پرک چیست؟

حدود سه چهارم تقاضای مصرف نهایی، رشد تولید ناخالص داخلی را دنبال می کند. در کارخانههای چرم سازی و به خواسته موزدایی پوست گوسفند و بره، در سطح داخلی پوست از هیدروکسید سدیم و سدیم سولفید استفاده میشود. یونهای سدیم در کاتد جیوه رسوب می کنند و یک آمالگام سدیم تشکیل می دهد. تولید آلومینا از بوکسیت یک کاربرد عمده در به کارگیری آخرین به جهت سود سوز آور است. بزرگترین ویژگی همین ماده خواص قلیایی آن میباشد به طوری که یکی از قویترین بازهای عالم که به رخ صنعتی ایجاد میشود، به شمار میآید و همین ویژگی میباشد که آن را پرمصرف کرده است. سود مایع را بایستی در جای خشک و خنک و کلیدی تهویه مناسب و به دور از موادی از قبیل اسید ، نیتروپارافین ، نیتروآروماتیک و ترکیبات آلی هالوژنه مراقبت نمود. 3- حساس نقطه ذوب 604 جايگاه فارنهایت می باشد. اگر چه نقطه ذوب سود پرک بالاست اما این ماده به شدت در آب حل می شود و در وضعیت محلول در آب به رنگ پر‌نور است. 2- وزن مولکولی آن 39.997 گرم بر مول و نقطه جوشش حدود 266 درجه فارنهایت در 760 میلی متر جیوه است. 6- دانسیته آن 1.5 در 68 رتبه فارنهایت می باشد. 4- حلالیت سدیم هیدروکسید در آب زیاد بالا و در حدود 109 گرم در 100 میلی لیتر آب در 20 مرتبه سانتی گراد است. 5- ویسکوزیته (لزجت) آن 4 سانتی پویز در 350 مرتبه سانتی گراد ترازو گیری شده است. سدیم هیدروکسید (Sodium hydroxide)، کاستیک سودا (Caustic Soda) یا سود سوزآور دارای فرمول شیمیایی Noah که مادهای جامد و سفیدرنگ اهمیت دمای ذوب ۱۳۹۰ جايگاه سانتیگراد و جرم ۲٬۱۳ است. سود پرک که کلیدی نام تجاری کاستیک سودا و نام عملی سدیم هیدروکسید نیز شناخته می شود در دمای اتاق به صورت جامدات کریستالی سفید رنگی و بی بویی است که رطوبت هوا را به خوبی جذب می کند. روند الکترولیز اساسی ساخت هر تن کلر 2.25 بدن سود سوزاننده 50٪ تولید می سود پرک پگاه کند. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد سود پرک قیمت بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

مطالب جذاب پیشنهادی
باربری تهران نو - تجربه یک اسباب کشی رویایی با اتوبار در محدوده تهران نو