هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، بدین ترتیب کمپانی سازنده می بایست کلیدی اعتنا به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک گونه از همین قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را می توان در سه جور کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست دارای اعتنا به موضوعاتی چون ارتقاء قدرت هدرز، توجه به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی است که برای ارتقاء شتاب و قدرت اتومبیل مورد استفاده قرار میگیرد ، برای اینکه بتوانید نهایت راندمان را از ماشین پراید دریافت نمایید این آیتم یکی از موردها ضروری میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی هست که تراز آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف هم به نظر میرسد، از این جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از طرز خمکاری استفاده شده است، سطح آن صاف و صیقلی چشم می گردد و به همین استدلال خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن رخداد میافتد. اگر بخواهیم در ارتباط اصلی طراحی این قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر روی مرحله آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بنابراین ساخت و طراحی همین قطعه را میتوان یک عمل دشوار و نیازمند به دانش منحصر در نظر گرفت. در یک تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در وقتی که ارزش خودرو بالا می رود و اشخاص توان خرید یک اتومبیل پرقدرت و با میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می‌نمایند که کارگزاری این قطعه سبب ساز بروز ویژگیهای متمایز در ماشین نیز میشود. در صورتی که در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اهمیت شتاب و عملکرد بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه مهم طراحی و تولید این قطعه اهمیت دارد، دوران و هزینهای است که شما می بایست به جهت آن در نظر بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین ادله بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر روی ماشین کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ محصول و ساختاری مهم یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اهمیت کمترین مقاومت از اگزوز ماشین بیرون می شوند و پروسهی انجام این حادثه با هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اساسی مانیفولد، مضاعف سرعت بالا و آسانتر هست و همین مسئله خویش می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه دارای هدرز فولادی پراید وب وبسایت خود باشید.

مطالب جذاب پیشنهادی
طراحی فروشگاه اینترنتی ارزان + 2 هدیه (به ارزش 10 میلیون تومان!)