مجرمان کبک در جام جهانی ، آنتن ها در ژانویه به کلگری منتقل شدند

مجسمه های اسکی آزاد و مسابقات هوایی جام جهانی در کبک در ژانویه به کلگری منتقل شده اند.

کلگری پیش از این قرار بود در تاریخ 30 ژانویه میزبان سلطان جام جهانی باشد.

قرار است یک رویداد مغول در 23 ژانویه در ترمبلانت و یک رویداد هوایی در 31 ژانویه در وال سن کوئه در پارک المپیک کلگری کانادا برگزار شود.

پیتر قاضی مدیر ارشد freestyle کانادا می گوید که گردشگری کبک نمی تواند بودجه ای را برای رویدادهای آنجا تأمین کند و همچنین جدا کردن ورزشکاران از مردم در کلگری آسان تر است.

مطالب جذاب پیشنهادی
پیروزی ها و سختی ها به عنوان اولین زن تراجنسیتی هوکی طرفدار