داکت اسپلیت – اورینت

به طور کلی میتوان گفت داکت اسپلیت همان کولر گازی است اصلی این تفاوت که در کولر گازی یونیت داخلی به شکل دیواری یا این که سقفی، روکار انجام می گردد اما یونیت داخلی یا این که هواساز داکت اسپلیت به رخ توکار و درون سقف کاذب کارگزاشتن می‌گردد و بعد مهم شبکه کشی به اتاقها یا این که قسمتهای متفاوت یک ساختمان متصل شده و هوای تازه را سپس از فیلتر نمودن و تهیه و تنظیم دما در داکت اسپلیت بانه آن ها توزیع میکند. 1. به کارگیری از کویل آب گرم: حیاتی پیش بینی یک کویل گرمایشی در پشت یونیت داخلی و مهم عبور آب گرم دیگ از آن، می توان جریان هوای گرم حتمی را جهت گرمایش ساختمان تأمین کرد و این در شرایطی میباشد که تنها فن های یونیت داخلی واضح بوده و یونیت خارجی شامل کمپرسور و رشته های کندانسور، کاملا خاموش می باشد. 1. یونیت خارجی : یونیت خارجی یا کندانسور در بیرون ساختمان و در فضای گشوده کارگزاری می شود. در حالت گرمایش دستگاه به امداد کویل تعبیه شده در دستگاه و جریان آب گرم عبوری از درون کویل هوای عبوری از روی کویل را گرم کرده و آن را به فضای تهویه شونده تحویل میدهد. هوایی را که میخواهد به محفظه انتقال دهد فیلتر می‌نماید و هوای جدید و مطبوعی به محفظه میدهد. از سوی دیگر، جریان هوای جدید محل ورود به یونیت داخلی پس از فیلتر شدن از بر روی کویل عبور کرده و بعد از کمتر دما از شیوه مسیر شبکه کشی شده، در اتاق ها و یا فضاهای دیگر توزیع می گردد. مایع مبرد حاصل از چگالش در یونیت خارجی به وسیله خط لوله مسی راهی یونیت داخلی شده و پس از عبور از شیر انبساط وارد کویل سرمایش DX می شود. دقت داشته باشیم که کندانسور داکت اسپلیت هواخنک است و دارای امداد فن به جریان تحمیلی هوا و خنک سازی مبرد می پردازد. به این مفهوم که این دستگاه به جهت ایجاد سرما حیاتی استفاده از سیکل تبرد، گاز مبرد را مهم عبور از اجزا سیکل مثل کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اپراتور و تغییر تحول فاز مبرد هوای عبوری از بر روی کویل اوپراتور را سرد کرده و آن را به تهویه شونده تحویل میدهد. اصلی فقدان اینورتر، کمپرسور در تمام وقتی که واضح است اهمیت یک فشار و قدرت فعالیت می‌کند البته اصلی داشتن اینورتر بعد از آن از رسیدن به دمای مورد لحاظ کمپرسور انقطاع میشود و در صورت نیاز اینورتر دوباره کمپرسور را واضح می‌کند و همین فعالیت علاوه بر کاهش میزان مصرف انرژی، عمر کمپرسور دستگاه را هم افزایش میدهد؛ براین اساس حتماً قبل از خرید کردن مشخصات تمام هر دستگاه را مطالعه و بهترین را گزینش را داشته باشید. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه تفاوت vrf و داکت اسپلیت بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

مطالب جذاب پیشنهادی
بیماری همه گیر تیم های متصل به توکیو کانادا را مجبور می کند تا مسیر خود را برای بازی های المپیک دوباره ترسیم کنند