انواع پروتز چانه و فک (مزایا،عکس،نحوه گذاشتن پروتز و مراقبت ها)

براین اساس برای مشخص شدن هزینه ظریف بهتر میباشد به پزشک معالج مراجعه نمایید و پس از معاینه تام از دکتر معالج خویش اطلاع تمام بگیرید. افرادی که انتظارات معقول و به جایی از عاقبت کار جراحی خود داشته باشند. بهتر هست به جهت کم کردن ورم های احتمالی از کمپرس آب سرد به کارگیری نمایید و همین عمل را تا سه روز آن‌گاه از فعالیت به صورت منظم انجام دهید. یک دیده مصنوعی که به تیتر پروتز “چشمی” یا چشم ساکن شناخته می شود، در صورت از دربین رفتن کره چشم در شخص به کار گیری می شود. در این دوران ممکن میباشد به بیمار پیشنهاد شود از بریس های منحصر به فرد حفظ کننده در دوران خواب به کارگیری شود تا بهاینترتیب قابلیت و امکان بهبود در وضعیت دلخواه به بافتهای چانه و پروتز دادهشده و از جابجایی پروتز در محل زنخدان در طول چندین هفته اولیه دوری گردد. به هر حال همین وضعیت معمولا حساس گذشت یک سری دقیقه تا چندین ساعت به خودی خویش برطرف خواهد شد. تا یکسری روز آن گاه از به کارگیری ممکن هست لثه ها کمی تحریک شوند و تولید بزاق دهان هم ارتقا یابد. پروتزهای رخ خارجی به جهت شبیه سازی ویژگی های با صورت مثل بینی، گوش یا این که دیده گزینه به کارگیری قرار می گیرد. پروتزهای بینی به مرطوب سازی حفره بینی در حین تنفس یاری می نمایند و نظیر بینی واقعی از بافت ظریف مخاطی که در ذیل قرار داراست پروتز تمام فک محافظت می کند. این نوع پروتز از ماده سختی به اسم اکریلیک ساخته شده است و به شکل سفارشی ساخته می شود تا در حفره چشم اشخاص قرار گیرد یا به رخ پوسته ای باریک بر روی دیده غیرقابل تماشا باشد. درصورتیکه چشم و پوست اطراف آن از دربین رفته باشد، پروتز بزرگتری به اسم پروتز مداری قابل تهیه است. پروتز چشمی رنگی هست که دقیقاً حیاتی دیده مخالف مطابقت دارد. در حالیکه مردان مهم چانههای قویتر و بیشتر مربعی صورت از چانه زنان جذابتر بنظر میرسد، چانه جذاب و متعادل برای هر دو فرآورده از مهم زیادی برخوردار است. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها مضاعف اکثر در مورد ماندگاری پروتز فک لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.

مطالب جذاب پیشنهادی
کامپوزیت دندان چیست؟