استخدام – معتبرترین سایت کاریابی و استخدامی در ایران

نکته فراوان دارای : تمامی داوطلبان پذیرفته شده هنگام تشکیل پرونده ملزم به ارائه اصل کارت انتها خدمت و مدرک تحصیلی( یا گواهینامه موقت معتبر) می باشند و در رخ عدم ارائه مدارک، استخدام آن ها منتفی خواهد شد. اعتنا : به تقاضای داوطلبانی که حساس کارت یا این که برگ معافیت موقت زیر هر عنوان میباشند به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. جذب شو به جهت سازمان ها و شرکت ها و استارتاپ ها وب سایت استخدامی جذب شو انتخابی مطمئن و پرسرعت برای کارفرمایان و متخصصان منابع انسانی سازمان های برگ و کمپانی های ریز و بالاخص استارتاپ های نوپایی هست که میخواهند همسو با کشورهای پیشرفته جهان از کارآمدترین روش های جذب و استخدام در راستای استخدام مناسب ترین نیروی های انسانی متخصص بهره گیرند. به این دلیل، ما در وبسایت کاریابی جاب ویژن، 5 امتحان شخصیت شناسی اعتبار را در اختیارتان قرار دادیم تا اهمیت کمپانی در آن‌ها به شعور عمیقتری از توانمندیها و عدم توانمندیهای خویش برسید. لذا ثبت نام، ارائه مدارک و شرکت در هر یک از فرایند فوق هیچگونه تعهدی را برای خزانه جهت استخدام ایجاد نمی نماید. تبصره 4: پست الکترونیک اختصاصی به شخص می باشد و یا به کلمه دیگر با هر نشانی پست الکترونیک صرفا یکبار قابلیت ثبت نام وجود دارد. تبصره – غیر از موردها فوق به هیچ عنوان نباید چیزی از مقرری مستخدمین کسر شود. وی گفت: از نحوه استخدام شرکت ها عمومی، ارگان ها و شرکت های دولتی تقریبا هیچ اطلاعی نداریم و چون سازمان امور استخدامی دخالتی در مجوزهای آنها ندارد در عاقبت از اینکه آیا استخدام سهمیه سه درصد معلولان را رعایت میکنند، ابدا خبردار نمیشویم تا اهمیت آنها هماهنگ کنیم. به گزارش ایرنا، براساس ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق اشخاص مهم معلولیت، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد از مجوزهای استخدامی خویش را به افراد اهمیت معلولیت اختصاص دهند. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه آگهی استخدام پتروشیمی خارک لطفا از سایت ما دیدن کنید.