آموزش عکاسی: آشنایی با اصول اولیه عکاسی و ترکیببندی – چطور

تدریس عکاسی کلیدی همین اصول ساده اما اهمیت پیش میرود. گزارش پیش رو به همین مقوله و معرفی عکاسان مطرح آن میپردازد. به گزارش خبرنگار ایلنا، اساسی وجود آنکه دنیای دیجیتال و عمومیت یافتن ابزاری حساس نام دوربین عکاسی بر روی تلفنهای همراه عکاسی را به هنری همهگیر و همهپسند تبدیل کرده اما عکاسی که بعضا آن را مادر سینما میدانند، همچنان به عنوان هنری تخصصی مورد توجه است. یا این که این‌که میگویند عکاسی «فاین آرت» بیش از آن که تمرکز مخاطب را به سمت مورد قضیه و عکس سوق‌دهی کند، دقت را به طرف فرد عکاس سوق میدهد، چراکه بیش از آنکه تلاشی به جهت بازنمایی واقعیت باشد عملکرد به جهت انتقال ذهنیت عکاس و جریان یافتن فضای فکری او به وسیله عکس است. کلیدی این‌که امروزه تاریک خانه به نظر بیهوده می برسد اما تاریک خانه باعث به تکامل عکاسی و پیدایش دوربین عکاسی شد و به جهت کارگزاشتن فیلم و ثبت دائمی یک تصویر پیشرفت منطقی بود، هم درحال حاضر هم بعضی مردم از بدون‌نور منزل برای عوارض هنری و یا تنها به جهت سرگرمی استفاده می کنند و آن را جالب می دانند. عکاسی، هنری هست که مهم ذوق عکاس شکوفا میگردد و هر تعدادی وجود قریحه ذاتی در هنر میتواند باعث به خوی آثاری بدیع شود، البته بدون شک در عکاسی که علمی میباشد آمیخته به هنر، می توان دارای آموزش صحیح تصاویری فوقالعاده ثبت کرد. دیگر تفاوت «فاین آرت» کلیدی دیگر سبکهای عکاسی این هست که این سبک تاکیدی بر تصویب و ایستایی زمانه در موقعیتی مشخص ندارد، بلکه بیانگر احساسات و جهانبینی و زیباییها در لحظهای خاص است. در عکاسی مجموعه مستند که شالوده آن وقایعنگاری است اثر ثبت شده دستکاری نمی‌شود تا واقعی بودن خود را نگهداری کند. یا میتوان گفت عکاس «فاین آرت» بر شالوده آن تصویر یا مفهوم و معنایی که در ذهن داراست روی مفهومی یگانه تاکید میکند. یکی از از تفاوتهای عکاسی «فاین آرت» با دیگر سبکها عدم تجاری بودن آن هست و احتمال دارد به این برهان می باشد که همین سبک هنوز بر پایه خواستههای مخاطبان و ایجاد سود و کسب درآمد اکثر تغییر‌و تحول ماهیت نداده است. ایده عکاس در ارتفاع روزگار قابلیت و امکان بسط یافتن داراست و او برای تکمیل اثر میتواند از انواع سوژهها استفاده کند. از زمانه ابتکار اختراع عکاسی که به صورت پله به پله و به مرور تکامل یافته تا به امروز، سبکهای متعددی بر دیگر گونههای موجود افزوده شده است. تنها لطفا از کلمه “استاد” حتی برای حمل بر احترام برای من به کارگیری نکنید, آتلیه بچه حکیمیه من km ها دور هستم از همین واژه به ظاهر ساده اما تبارک و عمیق که به نظرم به جهت هر فردی منجمله من نباید استفاده بشه! خاطرم می باشد تا مدت ها آرزوی من Canon 5D mark lll بود و فکر میکردم بهترین دوربین دنیاست. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم آتلیه نوباوه عکس مثبت (کرج) بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.